Bilim Ofisi | 21.Yüzyıl Becerileri
503
post-template-default,single,single-post,postid-503,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

21.Yüzyıl Becerileri

Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak istiyorsak, geleceğin neler getireceğini, hangi beceri ve yeteneklere sahip bireyleri öne çıkaracağını, hangi mesleklerin revaçta olacağı gibi bir takım bilgilere sahip olmamız gerekir. Gelmeyen bir geleceğin neler getireceğini elbette bilemeyiz fakat kestirebiliriz.

Uzunca bir zamandır eğitim camiasından sıklıkla bahsedilen bir kavram var; “21.yy Becerileri”. 21.yy becerileri; bu yüzyıl içerisinde bireylerin sahip olması gereken çeşitli yeterlilikleri ve becerileri tanımlayan bir üst başlıktır. Düşünce kuruluşları, eğitimciler, üniversiteler vs. kendi beklentileri ve öngörülerine uygun becerileri tanımlamış ve yayınlamışlardır. Üç aşağı beş yukarı ortak bir paydada buluşulmuştur denilebilir. 21. Yüzyıl becerilerini açıklamadan evvel niçin buna ihtiyaç duyulduğunu açıklamak istiyorum. Yani 20. Yüzyıl becerileri pek matah beceriler değildi de, o yüzden mi 21. Yüzyıl için yeniden beceriler tanımlandı?

Geçen yüzyıla hatta yüzyıllara ait temel beceriler okuma-yazma bilmek, zihinden dört işlemi yapabilmek, marangozluk-tornacılık-çiftçilik-berberlik-mühendislik-hekimlik vs. gibi yeterlikleri belirlenmiş bir mesleğe sahip olmak. Bu mesleklerden herhangi birisini yapmak isteyen bireyin izleyeceği süreç bellidir. İstediği meslek, mektepli olmayı gerektiriyorsa (mühendislik, öğretmenlik, hekimlik vs.) ilgili okullarda eğitimini alır ve meslek hayatına atılır. İstenilen meslek, alaylı olmayı gerektiriyorsa (kaporta ustası, aşçı, tesisatçı, berber vs.) bu mesleği yapan bir ustanın yanına çırak olarak girer ve zaman içinde işinde ustalaşır. Süreç genel olarak böyledir. Yani bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri, yetenek ve yeterlikler daha evvel tanımlanmıştır.

Ancak ABD Çalışma Bakanlığı’nın 2012 Yılı Raporuna göre bugün eğitim gören çocukların %65’i şu an var olmayan mesleklerde çalışacaktır.  Bu durum bizi belirsiz bir geleceğin beklediğini göstermektedir. Biz çocuklarımızı hangi mesleğin yeterliklerini dikkate alarak yetiştireceğiz. Daha ismi bile belli olmayan mesleğin yeterliklerinin belirli olması beklenemez.  Bugünkü eğitim sistemimizin genel anlamda yeterlikleri belirlenmiş mesleklere uygun eğitim verdiği kabul edilirse, çocuklarımızın geleceğinin pekte parlak olmadığı gerçeği ile karşı karşıya kalırız.

Bu belirsizlikten kurtulmanın yolu geleceği kestirmeye çalışmaktır. Yani 21. Yüzyıl Becerilerini gelecek nesillerimize kazandırabilirsek, çocuklarımız şu anda var olmayan meslekleri başarılı bir şekilde icra edebilirler. Peki, nedir bu 21. Yüzyıl Becerileri;

Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesinde yer verdiği (http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/34/970222/dosyalar/2013_11/22020856_21_yuzyil_becerileri.pdf) ve 21stcenturyskills.org/ isimli topluluk tarafından hazırlanan yeterlikler şöyledir:

 • Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik
 • İletişim Becerileri
 • Yaratıcılık ve Entelektüel Merak
 • Eleştiren Düşünme ve Sistemleri Düşünme
 • Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı Becerileri
 • Kişilerarası ve İşbirliği Becerileri
 • Problemleri Tanıma, Formüle Etme ve Çözme
 • Öz-Yönelim
 • Sosyal Sorumluluk

Daha farklı kuruluşların yayınladığı beceriler için Prof. Dr. Erhan Erkut’un bir yazısından (http://www.gelecekegitimde.com/21-yuzyilda-basarili-olmak-icin-bireylerden-hangi-beceriler-isteniyor/)  yararlanalım. Alberta Üniversitesi;

 • Dijital çağ okuryazarlığı
 • Eleştirel düşünme ve problem çözme
 • İletişim
 • Yaşamboyu öğrenme, özyönlendirme ve kişisel yönetim
 • İşbirlikçi çalışma ve liderlik
 • Yaratıcılık ve inovasyon
 • Sosyal sorumluluk, kültürel, evrensel ve çevre farkındalığı

 

Phoenix Üniversitesi;

 • Liderlik
 • Birlikte çalışmak
 • Uyum sağlayabilirlik
 • İnovasyon
 • Küresel vatandaşlık
 • Kritik düşünce
 • İletişim
 • Üretkenlik ve hesap verebilirlik
 • Bilgiye ulaşım, analiz ve sentez
 • Girişimcilik

 

Çeşitli Kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu p21.org isimli topluluğa göre ise;

 • Küresel bilinç
 • Finans, ekonomi, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı
 • Yurttaşlık okuryazarlığı
 • Sağlık okuryazarlığı
 • Çevre okuryazarlığı
 • Bilgi okuryazarlığı
 • Medya okuryazarlığı
 • Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı
 • Yaratıcılık ve inovasyon
 • Kritik düşünme ve problem çözme
 • İletişim ve işbirliği
 • Esneklik ve uyum sağlayabilirlik
 • İnisyatif alma ve özyönlendirme
 • Sosyal ve kültürlerarası yetkinlikler
 • Üretkenlik ve hesap verebilirlik
 • Liderlik ve sorumluluk

 

 

Bu becerilerin sayısı yapılacak çalışmalarla artırılabilir. Fakat bu uzun listeler bize bir şey anlatıyor. Artık çocuklarımızın iyi matematik problemi çözmesiyle, daha hızlı kitap okumasıyla, yazılı sınavlardan aldığı yüksek notlarla, çok iyi bilgisayar kullanmasıyla övünemeyeceğiz demektir. Ve ne yazık ki bu yetenekleri çocuklarımızı karşılaşacakları hayata hazırlamayacaktır. 21. Yüzyıl çocuklarımızdan komple bireyler olmalarını beklemektedir. Çocuklarımız hem sosyal işlerde yer alacak, hem kendi öğrenme süreçlerini öğrenecek, zorluklar karşısında yılmayacak, karşılaştığı bir problemi analiz edecek, çeşitli çözüm alternatifleri üretecek ve sorunu çözene kadar vazgeçmeyecek, özellikle takımla birlikte çalışma becerisine sahip olacak, doğru kaynaklardan araştırma yapmayı bilecek, iyi bir teknoloji kullanıcısı olacak…

Listenin uzaması gözümüzü korkutmamalı. Gerçekleştirilecek küçük bir proje ya da çalışmayla çocuklara takımla çalışma, problemi tanımlama-analiz etme-çözüm üretme, sosyal sorumluluk, araştırma becerileri gibi pek çok beceri bir arada kazandırılabilir. Tabi ki projenin/çalışmanın durumuna göre daha farklı beceriler bir arada kazandırılabilir. Yapılması gereken teoride kalmayıp pratiğe yansıyan, çocukların yaparak yaşayarak öğrenecekleri, öğrenme süreçlerinde aktif olacakları, keyif alacakları bir eğitimi çocuklarımıza verebilmektir.

Çocuklarımızın büyük bir keyifle kullandıkları bilgisayarları, bilgisayar oyunlarını kullanarak bahsi geçen beceriler nasıl kazandırılabilir? Yanıtı diğer yazıda.

Yazar:Abdullah Bedir Kaya