Yeni araştırma, şizofreninin tek bir hastalık olmadığını, kendi belirti gruplarıyla 8 farklı genetik bozukluk olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada yeni bir yaklaşım denendi: 4000’i aşkın şizofreni hastasının DNA’sının incelendiği çalışma, her biri belirgin gen kümeleri tarafından etkilenen 8 farklı şizofreni sınıfı belirledi. Keşif, bu psikiyatrik hastalığın tanı ve tedevisinde devrim yaratabilir.

Bilimciler, şizofreni riskinin yaklaşık % 80 oranında genetik bir miras olduğunu biliyordu, ama özel genlerin bu durumla ilişkisini belirlemek için onlarca yıl uğraştılar.

Washington Üniversitesi Tıp Okulu’nda yapılan araştırmanın, uzmanlarından C. Robert Cloninger’in basın açıklamasına göre, genler kendiliğinden etkinleşemez; konserdeki bir orkestra gibi çalışırlar; ve nasıl çalıştıklarını anlamak için yalnızca orkestra üyelerinin kim olduğunu değil, aralarında nasıl bir etkileşme olduğunun da bilinmesi gerekir.

İşte, bu etkileşmenin sırrını çözmek için bilimciler, 4200 şizofreni hastası ve sağlıklı 3800 kişi aarasında, DNA varyasyonlarını inceledi; ayrıca, her hastadaki özel bulgulara DNA varyasyonlarını eşleştirdi. DNA’da, tek nükleotit polimorfizm (SNP)* olarak bilinen 700.000 küçük değişikliğe baktıktan sonra, araştırmacılar değişikliklerin etkilediği belirtilerin haritasını çıkardı; ve örüntüler oluşmaya başladı.

Araştırmacılar bu yolla, örneğin, varsanılı (halüsinasyon gören) ya da sanrılı hastalarda, % 95 kesinlikle şizofreniye neden olan belirli genetik varyasyonları saptadı. Konuşma ve davranış bozukluğu olan hastalar için, %100 şizofreni riski taşıyan ayrı bir grup DNA varyasyonunu da buldular.

The American Journal of Psychiatry’de yayınlanan bu çalışma, belirli şizofren belirtilerini tedavi edecek yeni ilaçlar için hedeflerin bulunmasında araştırmacılara yardım edebilir. Ayrıca, çalışmada yaratılan DNA haritalama yöntemi, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi öteki hastalıkları etkileyen gen kümelerinin bulunmasını da sağlayabilir.

KAYNAK

* Bir canlıda, tüm DNA yapısında tek bir nükleotidin değişmesi şeklindeki mutasyon.