Evinizde ergen var mı? Birlikte, düzenli akşam yemeği yiyor musunuz?
Ebeveynler! Yanıtınız hayırsa, dikkatli olun.

Çok yeni bir araştırma aileyle sık zaman geçirmenin, çevrimiçi zorbalığa maruz kalan ergenlerin ruh sağlığını koruduğunu öne sürüyor. Çalışmanın sonuçlarına göre, ailecek yemek yeme, ergenlerin siber zorbalıktan korunmasına yardım edebilir. Çünkü ailecek yeme zamanları evde, ergenlere iyi gelen sosyal destek ve değişimi sağlıyor; aile içi ilişki ve iletişim acı vericici siber zorbalık etkilerini azaltabiliyor.

Araştırmaya göre, beş ergenden biri siber zorbalığa uğruyor; sosyal medya kullanan ergenlerin maruz kaldığı çevrimiçi taciz ve istismarın ebeveynler ya da eğitimciler tarafından izlenmesi de çok zor. Bu yüzden, siber zorbalığa maruz kalan gençleri koruyacak unsurların belirlenmesi son derece önemli.

McGill Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, Sağlıkta Sosyal Eşitşizlikler ve Ailenin Çocuk Üzerine Etkileri Merkezi’nde Yardımçı Doçent; Sağlık ve Sosyal Politikalar ile Douglas Ruh Sağlığı enstitülerinde araştırmacı olan, Psikiyatr Frank Elgar tarafından yapılan araştırma, dün JAMA Pediatrics dergisinde yayınlandı. Çalışma, çevrimiçi zorbalık etkisinin ergen ruh sağlığı üzerindeki etkisini azaltmada ailecek sık yemek yemenin rolünü inceledi.

ABD, Wisconsin Eyaleti’nden 20.385 ergenle yapılan çalışmada araştırmacılar, siber ve yüz yüze zorbalığa maruz kalmanın depresyon, kaygılılık, madde kullanımı, intiharı düşünme ve intihara kalkışma gibi geniş bir yelpazede, önemli ruhsal sorunlara yol açtığını saptadı.

Siber zorbalık kurbanları arasında, duygusal, davranışsal ve madde kullanımı sorunlarının 2,6 ila 4,5 kat yaygınlaştığını belirten Elgar, bu etkilerin yüz yüze zorbalıktan çok özellikle siber zorbalık yoluyla ortaya çıktını vurguladı.

Araştırma, düzenli aile yemeklerine katılımın daha az olduğu ergenlerde; bu sorunların siber zorbalığa maruz kalmakla güçlü bir ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Elgar’a göre, daha sıkı aile ilişkisi ve iletişim siber zorbalık etkilerinin yol açtığı acı ve sıkıntıları azaltabilir. Sonuçların ümit verici olduğunu, ancak basite indirgenmemesi gerektiğini belirten Elgar, çoğu ergenin okula giderken ya da kahvaltıda ailesiyle birlikte olabildiğinin; ancak, düzenli aile yemeği ortamına sahip olmadığının altını çiziyor. Ailesel bağlılık ve denetimin siber zorbalık kurbanlarına yardımda uzun bir yol olabileceğini de söyleyen Elgar; “10’lu yaşlardakilerin çevrimiçi yaşamları hakkındaki denetim; ergenlere, çevrimiçi zorbalık ve tacizi algılamaksızın yönetecek araçları verebilir.” diyor.

KAYNAK