Massachussets Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, atık araba akülerini uzun ömürlü güneş panellerine dönüştürüyor. Atık aküler, içerdikleri kurşun ile önemli çevre sorunlarına yol açıyor. MIT araştırmacıları, bu aküleri çevreye zararlı olmayan, salınımsız güç kaynaklarına dönüştürüyor.

Angela M. Belcher ve Paula T. Hammond vd.’nin Energy and Environmental Science’da yayınladıkları çalışmada, güneş pillerindeki yeni gelişmelerden yararlanılmış. Fotovoltaik pillerde perovskit adlı bileşenin kullanıldığı çalışma, yeniden dönüştürülmüş aküleri diğer güncel güneş pilleri ile neredeyse rekabet eder verimliliğe ulaştırmış. Bu çalışmanın sonucunda tek bir araba aküsü, 30 haneye yetecek kadar enerji üreten güneş panellerinin parçası oluyor.

Bu eski-yeni teknoloji geri dönüşüm sürecinin parçası olduğu için yararlı olmakla kalmıyor; perocskit güneş pili üretimi hem oldukça kolay (düşük ısıda, az basamaklı işlem süreci ile üretiliyorlar). Dolayısı ile aküden güneş paneli üretiminin büyük ölçekte üretime geçmesi çok kolay.

Yalnızca ABD’de her yıl 200 milyon kurşun içeren araba aküsünün hurdaya ayrıldığı düşünülürse son derece önemli bir gelişme.

Aküden güneş paneline giden süreci şu videodan izleyebilirsiniz: