Bir annenin ağlayan yavrusuna tepki vermesi çok başat bir dürtü. Öyle ki bir dişi geyik, yardım çağrısını duyduğu diğer memeli yavrularına hemen koruyucu tepkiler verebiliyor. Bu memeli ister dağ sıçanı olsun ister fok hatta ister insan olsun fark etmiyor.

Araştırmacılar –ve tabi evcil hayvan sahipleri- insanların, evcil hayvanların acil yardım çığlıklarına duygusal tepkiler verdiğini biliyor. Buna ek olarak köpeklerin bir bebek ağladığı zaman buna tepki verdiği bilinen bir başka gerçek. Ne var ki bunu birçok kişi hayvanları evcilleştirmenin bir sonucu sanıyordu.

Kanada’daki Winnipeg Üniversitesi’nden biyolog Susan Lingle, memeli yavrularının hepsinin benzer yardım çağrıları yaptığını ortaya koydu. Hepsi de küçük farklılıklarla da olsa birbirine benzeyen basit bir ses çıkarıyordu. Lingle, birbirine uzak olan türlerin de benzer çağrılara benzer tepkiler verip vermediğin öğrenmek için bir çalışma yaptı.

mg22329873.100-1_300

Lingle ve Arizona Greendale’deki Midwestern Üniversitesi’nden meslektaşı Tobias Riede, birçok memeli yavrusunun annelerinden ayrıldıklarında ya da başka bir tehlike hissettiklerinde yaptıkları çağrılarını kaydetti ve Kanada bozkırlarındaki vahşi katır geyiklerine (Odocoileus hemionus) gizlenmiş hoparlörler aracılığıyla dinletti. Anne geyikler her seferinde yavru geyiklerin seslerine doğru koştular. Bununla kalmadılar, her seferinde yavru fok, köpek, kedi, insan seslerine de benzer tepkiyi verdiler. Kaydedilmiş bütün sesler aynı şiddetle çalınmıştı. Lingle’ın kaydettiği ultrasonik yarasa yavrusu sesleri bile geyiklerde benzer tepkiler oluşmasına neden oldu. Öte yandan yavru olmayan hayvanların sesleri dinletildiğinde aynı tepki alınmadığı görüldü. Sözgelimi bir kuşun ötüşüne ve bir çakalın havlamasına anne geyikler hiç tepki vermedi.

Çalışma gösteriyor ki memeliler çeşitli türlere ayrılmış olsalar da bebeklerinin ağlamasını hissediyor ve benzer tepkiler veriyorlar. Anneler yavruların çığlıklarına hızla tepki veriyorlar, ortamda bir tehlikenin var olup olmadığını düşünmüyorlar bile. Çünkü böylesi bir yardım çığlığı ölüm-kalım meselesi olabilir. Lingle ve Riede’nin bu çalışması vahşi memeliler üzerinde yapılan ilk çalışma. Memelilerin benzer duygu durumlarında benzer tepkiler verebileceğini de bu çalışmanın sonuçlarına eklemek mümkün.

kaynak