“Günümüzde, milyonlarca Asyalı erkek; içlerinde Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın da bulunduğu, 4000 yıl önce yaşamış, kudretli 11 hanedan liderinin soyundan geliyor.”

Yukarıdaki tümce Leicester Üniversitesinden genetik bilimcilere ait.

Wellcome Trust tarafından finanse edilen ve European Journal of Human Genetics adlı dergide yayınlanan çalışma 127 farklı nüfustan 5000 Asyalı erkeğin, erkeklere özgü ve babadan oğula geçen, Y kromozomunu inceledi.

Y kromozom çeşitlerinin çoğu çok nadirdi; ama, araştırma ekibi bütün örnekler arasından görece yaygın olan 11 tür keşfetti; bu örneklerin dağılımını ve geçmişini araştırdı.

İki yaygın erkek soyu daha önce keşfedilmiş ve herkesin çok iyi bildiği Cengiz Han ile daha az bilinen Giocangga’ya atfedilmişti. Leicester’dan araştırmacılar erkek atalarının bir zinciri yoluyla hem Cengiz Han’a hem de Giocangga’ya, ayrıca Asya’dan çıkmış ve MÖ 2100 ile MS 700 yılları arasında yaşamış, başka dokuz hanedan liderine uzanan genetik bağlantıları buldu.

Leicester Üniversitesi Genetik Bölümünden, araştırmanın lideri Profesör Mark Jobling, “Son 1700 yılda meydana gelen en genç soy kırsal göçebe popülasyonunda bulunuyor. At binici bu popülasyon oldukça hareketli bir yaşam sürüyordu ve Y kromozomları her tarafa yayıldı. Soyların bu kadar yaygınlaşabilmesi için, onların güçlü liderleri pek çok kadından pek çok erkek evlat sahip olmaya ve statülerini (elbette kendi Y kromozomlarını) de onlara aktarmaya gerek duyuyorlardı. Oğullara gelince, elbette onlar da pek çok erkek evlat sahibi oldu. Bu da, aslında, bir tür gen-aktarımı kuvvetlendirme etkisi.” diyor.

Çalışmanın ilk yazarı Patricia Balaresque’ye göre de, bunların güvenilir kalıntıları bulunmadıkça, eski DNA’lar ayrıştırılıp incelenmedikçe bu soylar için sorumlu ataların belirlenmesi çok zor ya da imkansız olabilecek. Böyle bir inceleme, örneğin Cengiz Han için henüz yapılmadı; yani, oldukça inandırıcı olsalar da kanıtlar şimdilik ikinci derece durumunda.

KAYNAK

İlgilenenler için bu çalışmanın yayını: Patricia Balaresque, Nicolas Poulet, Sylvain Cussat-Blanc, Patrice Gerard, Lluis Quintana-Murci, Evelyne Heyer, Mark A Jobling. Y-chromosome descent clusters and male differential reproductive success: young lineage expansions dominate Asian pastoral nomadic populations. European Journal of Human Genetics, 2015; DOI: 10.1038/ejhg.2014.285