Geçen haftanın keşfi Dünya’nın en büyük dinozorundan sonra, Afrika’da 100 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dev dinozor bulundu. Rukwatitan bisepultus olarak adlandırılan bu yeni dinozor, birçok diğer dev gibi, Dinozor Çağı’nın sonlarında başarıyla yaşamış büyük gövdeli, bitkiyle beslenen titonasaurlar grubu içinde yer alıyor. Bu dev dinozorlara ait 30 tür Güney Amerika’dan teşhis edilmişken, sadece 4 tür Afrika’dan teşhis edilmiş, bu nedenle bu son keşif oldukça önemli.

Ohio Universitesi’nden biyolog Eric Gorscak’ın bildirdiğine göre, titanosaurların evrimsel tarihine dair bildiklerimizin çoğu Kretase Dönemi’nin ilk yarısında Afrika’dan ayrılmaya başlayan Güney Amerika’dan. Gorsack ve ekibi, yeni dinozorun birkaç fil ağırlığında ve arka ayaklarının yüksekliğinin de yaklaşık 2 m olduğunu açıkladılar. Dinozora ait kalıntılar olan omur, kaburgalar, üye kemikleri ve kalça kemeri kemikleri, Tanzanya’nın güneybatısındaki Rukwa Havzası’nda bulunmuş.

Bu buluntuların hem geleneksel hem de yeni bilgisayar teknikleri kullanılarak incelenmesi sonucunda, sauropod dinozorlar içerisine yeni bir tür eklenmiş. R. bisepultus, Malawi’de bulunan bir titanosaur olan Malawisaurus dixeyi ile bazı benzer özelliklere sahip olmasına rağmen, tamamen farklı bir tür. Ayrıca bu 2 tür, Kuzey Afrika’da bulunan titanosaurlardan da oldukça farklı.

Araştırıcılar, Bukwa Havzası’nda bulunan orta Kretase dönemine ait timsah fosillerinin de kıtanın diğer bölgelerinden bulunan timsahlardan oldukça farklı özelliklere sahip olduğunu da söylemekteler. Bunun nedeni olarak da çöller, büyük su kanalları ya da dağ sıraları gibi çeşitli çevresel etkenlerin hayvanların hareketlerini sınırlandırdığı ve farklı faunaların evrimleşmesine neden olduğu düşünülebilir. Ancak kıtanın fauna ve paleoçevresine ait daha fazla bilgi ile bu hipotez test edilebilir.

Rukwatitan_Silhouette
Bulunan kemiklerin dinozorun vücudu üzerindeki yerleri bu şekil üzerinde görülüyor.

Quarry_Overview_web
Kemikleri çıkarmak için ekip oldukça zorlu bir arazide çalışmak zorunda kalmış.