Günümüzden 47 milyon yıl önce hamile bir kısrak ve rahmindeki doğmamış yavrusu yaşamlarını yitirdiler. Belki de yırtıcıların izini sürdüğü kısrak bir göle düşüp boğulmuştu. Nasıl öldüğü tam bilinmese de bu talihsiz hayvanın bulunması 21. yüzyıl paleontologları için büyük şans oldu.

Kısrak fosili Almanya’da, Frankfurt yakınlarında eski bir kömür ve bitümlü şist madeni olan Messel çukurunda bulundu. Bu bölge çok iyi durumda korunmuş fosilleriyle biliniyor. Bulunan kısrak ve fetüsün günümüze dek bozulmamış olarak gelmesi, paleontologların “Eurohippus messelensis” adını verdikleri ilkel atların yapılarını anlamak konusunda araştırmacılara eşi görülmemiş bir olanak vermiş oldu.

Fosil üzerinde çalışan Frankfurt’taki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından Jens Franzen, bu atın da diğer ilkel atlar gibi neredeyse köpek boyutlarında olduğunu söylüyor. Kısrağın neredeyse bütün kemikleri ve fetüsü korunduğu gibi plasentası da günümüze kadar ulaşmış. Bu parça doğrudan fosilleşmemiş; fakat dokuyu yiyen bakterilerden kalan koyu bir gölge zamanla fosilleşerek günümüze ulaşmış. Tay fetüsünün kafa kısmı parçalanmış olsa da kaburgaları ve bacakları açıkça görülebiliyor.

Yavrunun konumu henüz doğacak kadar olgunlaşmadığını, ama yine de belli bir gelişim seviyesini geçirdiğini gösteriyor. Benzeri bir fosil bulunursa, bilimcilerin ilkel atların modern kuzenleri gibi doğum yapıp yapmadıklarını anlaması daha da kolaylaşacak.