Eğrelti otları dünyadaki en eski bitkilerden biri. Dinozorları, mamutları, Neandertalleri gördüler. Japonya’da yapılan bir çalışma eğreltiotlarının cinsiyetine eğrelti otu kolonisindeki yaşlı bireylerin karar verdiğini gösteriyor. Şakayla karışık söyleyecek olursak, aşiretin önde gelenleri gençlerin geleceğiyle oynuyor.

Japonya’daki Nagoya Üniversitesi’nde Makoto Matsuoka önderliğinde bir grup araştırmacı, Japon Tırmanıcı Eğrelti otu (Lygodium japonicum) üzerinde çalışıyorlar. Elde ettikleri bulgularsa çok ilginç. Buna göre eğrelti otu kolonilerinde yaşlı bireyler bir çeşit feromon olan giberelin salgılayarak genç bireylerin cinsiyetine karar veriyorlar. Koloninin üremesinde dişi-erkek dengesini sağlamak için yapılan bu iletişimle en verimli gelişme olanakları elde edilmiş oluyor.

Yaşlı gametofitlerin cinsiyeti belirlemesi iki aşamada oluyor. Bitkilerde büyüme hormonu olarak bilinen giberelin salgılandığında, eğrelti otu erkek cinsiyet organları üretiyor. Olgunlaşmış dişi eğrelti otları giberelin üretecek genleri açığa vuruyorlar; fakat salgılamadan öncü moleküllere metil ester ekliyorlar. Bu karışım ıslak orman zeminine yayılıyor. Böylece genç eğrelti otları giberelin üretebilecekleri özütü topraktan alıyor ve erkek organlar geliştiriyorlar. Bu şekilde dengeli bir gelişime sahip olan kolonide genetik çeşitlilik de korunmuş oluyor.

Matsuoka bu yolla eğrelti otlarının aşırı gelişimini ve yayılımını kontrol altına alabileceklerini söylüyor. Çalışmalarda diğer eğrelti otu türlerinin incelenmesi de cinsiyet organlarına hangi genlerin karar verdiğini gösterecek nitelikte.