Bir kaza ya da deprem sonrasında yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için çeşitli çözüm önerileri geliştirildi. Arama-kurtarma köpeklerinden tutun da robot araçlara kadar pek çok değişik çözüm önerisi denendi. Bu alanda yeni bir çalışma da Kuzey Carolina Üniversitesi’nden geldi. Dr. Alper Bozkurt ve Matt Shipman, hamam böceklerinin sırtlarına bir devre kartı yerleştirerek onları arama yapacak birer biyo-robota dönüştürdü.

Hamam böceğine bağlı olan devreler belli tonda bir ses çıkarıyor ve bu da onların sağa, sola ya da ileri doğru hareket etmelerini sağlıyor. Böylece böcekler sanki uzaktan kumandalı birer biyolojik kurtarma robotuymuş gibi hareket ediyor. Bu tuhaf kurtarma takımında böcekler iki türe ayrılıyor: algılayıcılar ve dronlar.

Dronlar uzaktan iletilen sinyaller doğrultusunda sağa ya da sola hareket ediyor, algılayıcılarsa dronlara sesin nereden geldiğini bildiriyor. Böylece sözgelimi bir grup hamam böceğini moloz yığınları arasına bırakıp, algılayıcıların sesleri dinlemesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir araya gelip bir bağlantı kurduklarında ve seslerin nereden geldiğini tespit ettiklerindeyse dronlar kurtarma ekipleri için sinyaller yaymaya başlayabilir.

Araştırmacılar devrelere Güneş enerjisi depolayan paneller de eklemiş. Böylece günler boyu sürebilecek çalışmalarda “biyo-bot”ların otonom hareket edebilmelerine olanak sağlamışlar.