Dans pistine çıktığınızda tuhaf hareketler yapan bir robot gibi mi görünüyorsunuz? Dans etmeyi hiç mi beceremiyorsunuz? Üzülmeyin. Bunun bilimsel bir açıklaması var…

Yani bir araştırma gösteriyor ki dans etmeyi beceremeyenler aslında “ritim sağırı” olabilirler. Kanada’daki McGill ve Montreal Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip beceriksiz dansçıların biyolojik bir kusurdan dolayı mı dans edip edemediğini sormuşlar kendilerine. Ritim sağırı olduğu düşünülen iki kişi ve otuz iki kontrol deneği ile bir çalışma yapılmış. Araştırmacılar deneklerden ayaklarını düzenli biçimde yere vurmalarını istemişler. Müzik yokken bütün katılımcılar bu hareketi kolaylıkla başarmış. Fakat müzik başladığında ritim sağırı olan denekler zaman değişikliklerine ayak uyduramamaya başlamış.

Araştırmacılar, ritim sağırlığının aslında vücudun dış uyaranlara yeterince içsel biyolojik ritim değişikliğiyle yanıt veremediği nadir görülen bir sendrom olduğu görüşündeler. Biyolojik ritmimiz aslında bizim ne zaman yiyeceğimize ya da uyuyacağımız gibi konulara karar veren doğal bir düzen. Diğer ritmik hareketlerimizse dışardan gelen uyarılarla şekilleniyor. Sözgelimi adımlarımızı yanımızdakine uydurup aynı hızda yürümek böyle bir davranış. Araştırmanın bulguları ritim sağırlığı olan kişilerin biyolojik ritimlerini bir dış uyaranla senkronize edemediğini gösteriyor. Böylece kişilerin neden ayaklarını yere düzenli vuramadığı ya da dans edemediği açıklık kazanıyor.