Etobur dinozorlara dair en kapsamlı aile ağacı, bu grubun günümüz kuşlarına nasıl evrildiklerini gözler önüne seriyor. Araştırmanın sonucuna göre uzmanlar, modern kuşlar ile ataları arasında daha önce inanıldığı gibi bir kayıp halkanın söz konusu olmadığı görüşündeler. Bunun yerine, bundan 150 milyon yıl önce meydana gelmiş bir ‘evrimsel patlamanın’ binlerce kuş türüne kaynak oluşturduğuna inanıyorlar.

Edinburgh Üniversitesi tarafından yürütülen ve kuruluşun Current Biology adlı akademik dergisinde yayınlanan makaleye göre bir grup araştırmacı, eski kuşlar ve bunların en yakın dinozor akrabaları arasındaki evrimsel ilişkiyi incelemiş. Fosil kayıtlarına dayanarak araştımacılar dinozorlardaki kuş benzeri özelliklerin kendini göstermesinin, onlarca milyon yıl alan ve dinozorların gittikçe kuşlara daha çok benzediği basamaklı bir süreç olduğunu açıklıyorlar. Bununla birlikte tam olarak işlevsel bir kuş gövdesinin oluşmasıyla evrimsel bir patlama süreci başlayarak, kuş evriminde oransal olarak oldukça hızlı ilerleyen bir döneme girilmiş oldu. Araştırmacılar tarafından bu sonuca 150 soyu tükenmiş kuş türündeki 850 vücut karakterinin anatomik yapısı analiz edilerek varıldı. Sonrasında istatiksel tekniklerin kullanılmasıyla analiz edilen bulgular ışığında ayrıntılı aile ağacı oluşturuldu.

Bu teori, dinozorlar ve kuşlar arasında keskin bir ayırıcı çizgi çekmeyi oldukça güç hale getiriyor. Çünkü iki grup arasında ‘kayıp halka’ olarak adlandırılabilecek tek bir hayvandan bahsetmek bu durumda mümkün değil. Bunun yerine kademeli bir geçişin varlığı kendini gösteriyor. Bu kademeli geçiş sürecinde kuş yapısı bir kez ortaya çıktıktan sonra oldukça hızlı bir şekilde farklı şekillere doğru bir yayılım görülüyor. Çalışmanın bulguları, 1940’larda ortaya konmuş olan ve bir grup türde ortaya çıkan yeni vücut şeklinin o grubun evriminde patlamaya yol açacağı görüşünü de destekliyor.

Çalışmayı yöneten Dr. Steve Brusatte, geçmişte dinozorun kuşa dönüştüğü spesifik bir anın olmadığının altını çiziyor: “Bugün klasik bir kuş iskeletinin tam olarak ortaya çıkış süreci onlarca milyon yıl aldı ve tam olarak bugünkü kuşa benzeyen vücut şeklinin oluşmasıyla birlikte çeşitlenmeye yönelik büyük bir potansiyel serbest kalmış oldu.”

1411657978284_wps_66_Dino_Bird_Fig2_credit_Ste