Günümüzdeki 7,2 milyar kişi Dünya kaynakları üzerinde zaten oldukça büyük bir yük. Üstelik bu sayı çevreyi ve diğer canlı türlerini de tehdit ediyor. Bu rakam 12 milyara ulaştığında ne olacağını bir düşünün. Eğer bu artış hızı devam ederse gelecek yüzyılda Dünyayı büyük sorunlar bekliyor.

Birleşmiş Milletler ve Washington Üniversitesi’nin yaptığı son araştırma nüfusun 2100 yılında %80 olasılıkla 9,6 ila 12,3 milyar gibi bir sayıya ulaşacağını gösteriyor. Bu sayı daha önce yapılan tahminlerin yaklaşık 2 milyar üzerinde.

Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca üzerinde anlaşmaya varılan tahminlere göre şu anda yaklaşık 7 milyar olan dünya nüfusu 9 milyara ulaştığında dengeye oturacak ya da düşüşe geçecekti. Ne var ki araştırmacılar bu yüzyıl içinde bir dengenin oluşmayacağı görüşüne vardılar. Tahminler Bayes İstatistikleri yöntemiyle yapılıyor. Geçmiş yıllardaki veriler toplanıyor ve son dönem verileriyle kıyaslanıyor.

Araştırmacılar en yüksek nüfus artış oranının yüksek doğum oranlarından dolayı Afrika’da yaşanacağını düşünüyor. Tahminlere göre gelecek yüzyılın başında Afrika nüfusu dörde katlanarak 4 milyara ulaşacak. Buna karşın dünyada her yer böylesi dramatik artışlar yaşamayacak. İstatistikler Asya nüfusunun 2050’de 5 milyar olacağını ve bu tarihten sonra düşüşe geçeceğini söylüyor. Avrupa ya da Kuzey Amerika gibi kıtalarınsa 1 milyarın altında kalacağı tahmin ediliyor.