1971’de Filipinlerde ilkel bir kabile bulundu. Filipinlerde dönemin devlet bakanlarından biri olan Manuel Elizalde, adına Tasaday denen ve o güne dek modern dünyayla tanışmamış bir kabile olduğunu duyurdu. Kabile, garip sesler çıkararak anlaşıyor, taş devrindeki gibi taştan aletler kullanıyor, beslenmek için avcılık ve toplayıcılık yapıyorlardı. Üzerlerinde ilkel giysiler vardı. Savaşçı değillerdi ve şiddeti bilmiyorlardı.

Kabile kısa sürede kayıp cennetin ve yitirilen masumiyetin bir sembolü haline geliverdi. Batıdan birçok kişi yaşadıkları bölgeyi ziyarete geldi. Ünlü National Geographic dergisi Tasadaylara sayfalarında yer verdi.

Her şey 1986’da Ferdinand Marcos’un Filipinlerden ayrılmasıyla değişti. Tasadaylarla konuşmak isteyen iki gazeteci onları bulduğunda, yerliler normal evlerde yaşıyor, yöredeki çiftçilerle ticaret yapıyor, hatta ünlü markaların tişörtlerini giyiyorlardı. Gazeteciler gözlerine inanamadı ama gerçek ortadaydı. Kabile üyeleri Elizalde’nin baskısıyla yalnızca kameralar geldiğinde mağaralara gittiklerini, bütün olanların aslında gerçek dışı olduğunu itiraf ettiler. Bu sırada eski bakan, Tasaday kabilesini korumak için kurulmuş bir vakfın milyon dolarlarıyla ülkeyi terk etmişti bile.