Bazı araştırmalar şunu gösteriyor: Büyük Patlama sonrası hızla genişleyen ilk evrende Higgs Bozonu üretimi, evreni kararsızlığa, sonrasında çöküşe götürmeliydi. Ancak evren, büyük patlamadan hemen sonra çökmedi. Bunun nedeni üzerinde araştırmacılar kafa yordu ve bir yanıta ulaştıklarını düşünüyorlar: Yanıt, henüz sırrını çözemediğimiz yeni bir fizik bulgusuna dayanmıyor:

Bu haftaki Physical Review Letters’da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, evrene ilk genişleme döneminde istikrar katan unsur uzay-zaman eğrisi. (Veya kısaca, kütleçekim.)

Kopenhag Üniversitesi’nden Matti Henrikki Herranen’in başını çektiği uluslararası ekip, Higgs Bozonu ve kütleçekim arasındaki etkileşimi inceledi. CERN’de varlığına dair bulgulara ulaştığımız Higgs Bozonu tüm parçacıklara kütle veren temel parçacık. Bulgulara göre en ufak etkileşim dâhi evreni çözülmeden korumaya, ona istikrar katmaya yeterli.

Araştırma üzerine basın bülteninde makale yazarlarından Arrtı Rajantie şöyle diyor: “Temel parçacıkları, etkileşimlerini açıklamakta kullanılan Standart Parçacık Fiziği Modeli, bugüne dek evrenin neden Büyük Patlama sonrası çökmediğine yanıt getirememişti. Bizim araştırmamız, Standart Model’deki son bilinmeyen parametreyi, Higgs parçacığı ve kütleçekim etkileşimini inceliyor.

Rajantie şunları da ekliyor: “Bu parametre parçacık hızlandırıcı deneylerinde ölçülemese de enflasyon (evrenin genişlemesi) süresinde Higgs kararsızlığı üzerinde büyük etki sahibi. Göreli en ufak değer bile yeni fiziksel bulgu olmaksızın evrenin yok olmayışını açıklamaya yeterli!”

EVREN KRONOLOJİSİ

KOZMİK KRONOLOJİ

Araştırmacılar bu etkileşime Avrupa Uzay Ajansı’nın kozmik mikrodalga artalan ışıması (en üstte Planck uydusunun verileri ile yer alıyor) ve kütleçekim dalgası ölçümleri üzerine halihazırdaki ve gelecekteki kozmolojik gözlemleri kullanarak daha ayrıntısı ile göz atmak istiyor. Kozmik mikrodalga artalan ışıması, bizlere evrendeki en eski ışığın, yani evrenin 380.000 yaşındaki fotoğrafını sunuyor.

Gözlemler, Higgs Bozonu-Kütleçekim etkileşiminin ilk dönem evren gelişimine etkisini açıklayabilir. Rajantie’ye göre, “Bunu yapabilirsek parçacık fiziği Standart Model’indeki son bilinmeyen numarayı çözmüş olacağız.”

Kaynaklar:
http://www.iflscience.com/physics/gravity-saved-universe-after-big-bang
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.113.211102
http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_18-11-2014-10-46-36