Nature Climate Change dergisinde yer alan bir çalışmaya göre, uydu verileri bitki büyüme dönemlerinin dünya çapında değiştiğini gösteriyor.

Yapraklar ve tomurcuklar baharda daha mı erken gelişiyor? Ayrıca, sonbaharda, yapraklar ağaçların üzerinde daha mı uzun kalıyor? Bozkır ekosistemleri daha uzun süre mi yeşil kalıyor ve geniş çayırlar daha da mı kuruyor?

Aslında, son on yılı aşkın bir süredir, uzayan mevsimler dünyadaki her yeri değiştirdi. Bu durum, uydu verilerine dayanan uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak, Goethe Üniversitesinde bir doktora adayı araştırmacı tarafından saptandı. Sonuçlar tarım, türler arası etkileşmeler, ekosistemlerin işlevi; ayrıca, yer yüzeyiyle atmosfer arasındaki karbon dioksit ve enerji değişimi için öneme sahip.

Goethe Üniversitesi, Fiziksel Coğrafya Enstitüsü’nde, doktora adayı olan Robert Buitenwerf’e göre, Dünya’da bu değişimden etkilenmeyen hemen hiçbir yer yok. Buitenwerf, 1981-2012 arasındaki uydu verilerini bitki örtüsü etkinliği üzerine 21 değişkeni, süreyi (zaman içindeki yerini saptamak üzere) ve büyüme yoğunluğunu, en kuzeydeki kozalaklı ağaç ormanlarından tropik yağmur ormanlarına kadar, değerlendirdi. Vardığı sonuç: Karasal yüzeyin yüzde 54’ünde, bitki örtüsü etkinliğinin en az bir değişkeni, ikiyi aşkın standart sapmayla ortalama değerden uzaklaştı.

Frankfurt, Freiburg ve Yeni Zelanda’dan araştırmacıların Nature Climate Change dergisinin yayınlanmış son sayısında bildirdiğine göre, kuzeydeki iklim bölgelerinin çoğunda, yapraklar artık daha erken filizleniyor. Sonbaharda biraz daha erken dökülüyor olsalar da, tüm bitki örtüsünün kalma süresi daha da uzadı. Öte yandan, bazı enlemlerde ağaçlar ve fundalıklar yapraklarını şimdiye kadar olandan daha geç kaybediyor.

Bugüne dek, Güney Yarımküre bölgelerinde yürütülmüş pek de araştıma yok. Bu alanlarda, araştırmacılar Güney Amerika’nın, Afrika’nın güneyinin ve Avustralya’nın birkaç geniş çayır alanında kurak mevsimler sırasında, bitki örtüsü etkinliğinin düşüş gösterdiğini buldu. Buitenwerf’e göre, bu geniş çayır alanları benzer bitki örtüsü ve karşılaştırılabilir bir iklime sahip olsalar da bitki örtüsü etkinliğindeki değişiklikler farklı. Bu da ilgili ekosistemlerin işlevlerindeki farklılıklara dayandırılabilir.

Bu açıdan, yaprak büyümesinin mevsimsel dağılımı hassas bir gösterge oluşturur: çevredeki değişikliklere çeşitli ekosistemlerin nasıl tepki verdiğini gösterir. Buitenwerf, Kuzey Yarımküre’deki bitki örtüsü değişikliklerinin başka çalışmalar tarafından kesin olarak iklim değişikliğine dayandırılıyor olmasına karşın, kendi çalışmalarında bulunmuş bütün değişikliklerin tek bir nedene bağlanmasının daha karmaşık bir incelemeyi gerektirdiğini vurguluyor. Kuzey Yarımküre’de, bu ciddi değişikler yüzünden, yaşam döngüsü bitki örtüsü dönemine bağlı türlerin tehlike altında olduğu zaten gösterilmişti; ancak Güney Yarımküre’deki türler için sonuçlar henüz belirsiz.

KAYNAK