Biz insanlar sarı görüyor olsak da Güneş’imizin rengi yeşilmiş! Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında ünlenmiş Profesör Dr. Ethem Derman, kendi facebook sayfasından Güneş’imizin ve hatta bazı başka yıldızların da renginin gerçekte yeşil olduğunu duyurdu.

Hemen hepimiz Güneş’in sarı renkli olduğunu sanıyoruz. Peki, Güneş gerçekte yeşilse neden sarı görünüyor? Ya da; yeşil yıldızları neden kendi renginde göremiyoruz?

Derman, bu soruları şöyle açıklıyor:

“Çünkü renk ile sıcaklık arasında, biz gökbilimcilerin Planck yasası adını verdiğimiz bir ilişkiden dolayı. Aşağıdaki tabloda solda renklerin hangi dalgaboyu aralığına ve sağda hangi rengin hangi sıcaklığa karşılık geldiğini görüyorsunuz. Gökyüzünde her sıcaklıktan yıldız vardır; ama yeşil renkli yıldız göremeyiz. Karanlık bir yerden gökyüzüne baktığımızda sadece kırmızı, turuncu, sarı, beyaz ve mavi yıldızları farkederiz.

10710888_10152521494853521_2293531913798809882_n

Güneşimiz yaklaşık 5800 Kelvin sıcaklığa sahiptir veya bir başka deyişle, en fazla enerji yaydığı dalgaboyu 500 nanometre. Bu sıcaklığa karşı gelen rengi hemen yukarıdaki tablodan okuyabiliriz: Aşikar olarak, yeşil. Güneşe sarı renkte dememizin nedeni, insan gözünün yeşili tek başına algılamayıp diğer renkleri de içine kattığı içindir. Bu göz ile beyin arasındaki ilişkiden kaynaklanır. İşte bu nedenle biz güneşi beyaz veya sarımsı beyaz görürüz. Çok nadir insan yeşili farkeder.

Yeşil Renkte Yıldız Var Ama Yok!

Evet, yeşil yıldız vardır; ama sorun bizim gözümüzde. Aşağıdaki grafiğin sol tarafında gözümüzün duyarlılık eğrisini görüyorsunuz. Bunu iyi okumamız gerekir. 400-700 nanometre aralığındaki ışığa gözümüz duyarlıdır. Örneğin bir yıldız sadece 300 nanometrede ışınım yapıyorsa ondan gelen fotonları göremeyiz. Mor bir yıldız düşünün yani en fazla ışınımı 450 nanometrede yapıyor ama mavi ışıkta gönderiyor, biz ona baktığımızda mavi görürüz neden? Çünkü gözümüz mavi ışığa mora nazaran daha duyarlıdır.

Gün ışığında, gözümüzün en duyarlı olduğu renk yeşil. Yeryüzünde yeşili çok güzel görüyoruz da, neden gökyüzünde göremiyoruz?

10384843_10152524385083521_7319448198981789387_n

Göz aydınlıkta ve karanlıkta farklı görür. Karanlıkta retina üzerindeki çubuksu hücreler ışığa duyarlıdır ve onların renk algılamada rolleri çok azdır. Grafiğin sağındaki şekle baktığınızda bu hücrelerin maksimum 500 nm’ye duyarlı olduğunu görürsünüz. Aydınlıkta ise retina üzerindeki koni şeklindeki hücreler ışığa duyarlıdır ve renk algılamasından sorumludurlar. Bu hücreler geniş bir dalgaboyu aralığında duyarlıdır ve maksimum duyarlık 555 nanometre’dir. Sonuçta; geceleyin renk algımız çok daha azdır ve gökyüzünde yeşil yıldız göremeyiz.”

KAYNAK