Brezilya’da yaşayan marangoz karıncanın (Camponotus rufipes), Ophiocordyceps camponoti-rufipedis türü bir mantarı ısırmasıyla garip bir süreç başlar. Parazit mantar, bir çok farklı karınca tarafından yenmesine karşın bir şekilde marangoz karıncanın vücudunda olduğunu farkeder ve yaşam döngüsünü başlatır. İlk olarak eklemlerin yumuşak noktalarında büyümeye başlar ve yayılır. Kafaya ulaşan mantar hücreleri salgıladıkları bir kimyasal ile karıncanın merkezi sinir sistemini adeta gaspederler. Bunun sonucunda karınca hücreler karıncayı vejetasyonun tepe noktalarına tırmanmaya zorlar. Sonrasında karıncanın buradaki bir yaprağa ya da ot parçasına sıkıca kenetlenmesini sağlar. Lifler zamanla karıncanın kafasının arkasından dışarı çıkarak uzadıkça uzar. Bu lifler yeni mantar sporlarını etrafa saçma kabiliyetine sahiptirler ve buradan, çevredeki diğer karıncaları enfekte edecek sporlar yayılır. Ophiocordyceps cinsi mantar türlerinin her biri farklı karınca türleri üzerinde etki gösterirler. Bunun nedeni tam olarak kesinleşmemekle birlikte farklı karıncaların sahip olduğu farklı yaşam döngülerinin bu tip bir adaptasyona yol açtığı düşünülüyor. Aslında burada ilginç olan canlı da karıncadan çok mantar gibi görünüyor…

karinca2
Bir dal parçasına kendisini kenetlemiş marangoz karıncanın başının arkasından çıkmış uzun mantar lifi.