Dünyaca Ünlü Fizikçi Stephen Hawking, Higgs Bozonu’nun tüm uzay-zamanı çökertebileceğini söyledi. Söyledi ama endişelenmeyin, hemen tarlayı tapanı satıp bir başka evrene kaçmayın. Sebepler aşağıda:

İngiliz fizik profesörü Hawking, Starmus adlı yeni bir kitabın önsöz bölümünde, evrene biçim ve büyüklük veren bu atomaltı parçacığın, çok yüksek enerji düzeylerinde uzayı ve zamanı çökertecek biçimde kararsız (teknik terimi ile yarıkararlı) bir hal alabileceğini iddia etti.Hatırlanacağı üzere daha önceleri CERN’deki Higgs Bozonu’nu bulma deneyi, çeşitli çevrelerce yersiz biçimde “kara delik” yaratabileceği korkusunu yaşatmıştı. Stephen Hawking, Higgs Bozonu’nun “kaygı verici, yarıkararlı hale geçme özelliği”nden bahsetmesi ile bu korku yine alevlendi.

higgs-bosonHiggs Bozonu’nun varlığı 1950’lerde Peter Higgs tarafından iddia edildi; 2012’de ise İsveç’te CERN’in hızlandırıcısı yüksek hızda iki proton demetini çarptırarak ilk gözlemi gerçekleştirdi: Higgs Bozonu’nun oluşturduğu “Higgs Alanı”nın evrende parçacıklara kütle veren kuvvet olduğu; dolayısı bu parçacık her şeyi bir arada tutan “tutkal” kabul ediliyor.

Bu “tutkal” olmayınca Hawking’e göre her şey ışık hızında parçalarına ayrılacak. Ancak bu en düşük enerji düzeyine geçiş trilyonlarca yıl sürebilir.

İşte bu endişe etmemek için ilk sebep: Çok daha öncesinde güneşimiz yok olacak. Üstelik güneşin bir Kırmızı Dev’e dönüşüp dünyayı yutmasına altı üstü 5 milyar yıl kaldı.

CERN-ISVECHiggs bozonunu yarıkararlı hale geçirmek için yeterli enerjiyi üretecek bir parçacık hızlandırıcı henüz yok. Hesaplara göre bu iş için 100 milyar GeV gerekli; bu enerjiyi üretecek parçacık hızlandırıcı dünyadan büyük olmalı. İşte bu da ikinci sebep.

Evrende bu enerji düzeyine ilk kez Büyük Patlama’da erişildiği düşünülüyor. Üstelik, Swinbourne Üniversitesi’nden Dr. Alan Duffy gibi bazı bilim insanlarına göre bu Higgs alanının yarı-kararlı halden kararlı hale geçebileceğini de gösteriyor.

yenievrenİşte bu üçüncü sebep demek isterdik ama değil; bu yeni bir evren demek: Swinbourne Üniversitesi’nden Dr. Alan Duffy, Higgs Alanı’nın yarıkararlı halde iken yüksek enerji girdisi ile en düşük enerji düzeyine geçebileceğini, bunun bir evre geçişi başlatacağını, tüm evrenin değişeceğini, yeni bir evren oluşacağını öne sürüyor.

Hawking, böylesi bir durumda tüm evrene ışık hızında bir gerçek vakumun yayılabileceğini, bunun da bizim önceden fark edemeyeceğimiz, üstelik herhangi bir anda gerçekleşebilecek bir felaket olacağını öngörse de böylesi bir felaketin henüz bilimsel bir deneyle olamayacağını ekliyor. Parçacık hızlandırıcılar unutmamalı ki gözlem düzenekleri; deprem-ölçer gibi düşünülebilirler, deprem yaratmıyorlar. İşte bu da üçüncü sebep.

Hawking_CERNHawking, parçacık hızlandırıcılarla ilgili bilimsel gelişmelerin endişe yarattığı bir dönemde böylesi bir iddiayı öne sürdüğü için diğer bilim insanlarınca eleştirildi.