İsveçli bilimciler bir haftada, iki çorba kaşığı kan kullanarak, yepyeni bir kan damarı büyütmeyi başardı. Kök hücrelerden yeni doku üretmede kullanılan yöntem bir devrim niteliğinde.

Üç yıl önce, mide-bağırsak kanalını karaciğere bağlayan damarı eksik olan bir hastaya, kendi kök hücrelerinden üretilmiş kan damarı nakli yapılmıştı. Bu vaka’dan kısa bir süre sonra, öncü nakil iki genç çocuğa yeniden yapıldı, ama bu kez, kök hücreler kemik iliği yerine iki kaşık kandan elde edildi.

Şimdiye dek, kök hücreler zengin bir hücre kaynağı oluşu yüzünden, kemik iliğinden elde ediliyordu. Transplantation Biology profesörlerinden ve çalışmanın baş yazarı Suchitra Sumitran-Holgersson, yaptığı basın açıklamasında, “Kemik iliği alma işlemi çok ağrılı; bunun yerine kandan hücre elde etmenin kesinlikle bir başka yolu olmalıydı.” diyor.

Araştırma ve nakil, İsveç Sahlgrenska Üniversite Hastanesi’nde Sumitran-Holgersson ve cerrah Michael Olausson tarafından gerçekleştirildi. Araştırmacıların en önemli sürprizi, elde etme (özütleme) yönteminin ilk denemede başarılmasıydı; üstelik, yeni kan damarı hastaya nakledildikten sonra kusursuz çalıştı.

Sumitran-Holgersson’a göre kanın kendisi de yeni damarın gelişmesini hızlandırdı. İlk vaka’da bir ay zaman almasına karşın, bu kez, sürecin tümü yalnızca bir hafta sürdü; çünkü kan doğal olarak, büyümeyi destekleyen maddeleri içeriyor.

EbioMedicine’de geçen hafta yayınlanan çalışmada bildirildiğine göre, bu teknik kullanılarak, şimdiye dek toplam üç nakil yapılmış. Bu çok önemli, devrimsel buluş araştırmacılara, aşırı ağrılı kemik iliği süreçlerine duyulan gereksinimden kaçınarak, birkaç günde yeni kan damarları üretme yeteneği kazandırıyor.

Bu teknolojik ilerlemenin, varisli ya da miyokard enfarktüslü gibi damar gereksinimi olan hasta gruplarının yararına olacak şekilde, yöntemin yaygınlaştırılmasına öncülük edeceğine inandıklarını söyleyen Sumitran-Holgersson, “Hayalimiz, varolan açığın üstesinden gelmenin bir yöntemi olarak, vericilerden tam organları büyütebilmek.” diyor.

KAYNAK