Dün, Amerikan Tıp Derneği Dergisi JAMA’da yayınlanan bir araştırmaya göre, tek memede kanser tanısı konmuş, ama iki memeyi de aldıran kadınlar; meme koruyucu cerrahi ve ışın tedavisi yeğleyenlerden daha iyi sağkalım oranına sahip olamayabilir.

Yaklaşık 190 bin kadınla yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, 10 yıllık ölüm oranının, iki memede mastektomi (memenin cerrahi yöntemle alınması) yaptıran kadınlar için yüzde 18,8; tek memede mastektomi yaptıranlar için 20,1; yalnızca lumpektomi (kitlenin cerrahi yöntemle alınması) artı ışın tedavisi uygulatanlar için 16,8 olduğunu duyurdu.

Araştırmacılar, yalnızca tek memesini aldıran kadınlar arasında, sağkalım oranının geçmişe göre biraz daha düşüyor olmasının sosyoekonomik durum, ırk ve etnik kökenden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

KAYNAK