Biyojeologlar, 30.000 yıl önce Gravettian*** insanlarının yemeklerini nasıl paylaştıklarını ortaya koydu.

Předmostí I, günümüzden yaklaşık 30.000 yıl önce 1000’den fazla mamutun kemiklerini barınak ve fildişi heykelcikler amacıyla kullanmış olan insanların yerleşim gösterdiği, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Brono’ya yakın istisna bir prehistorik alan. Peki, bu insanlar bu değerli maddeleri kolaylıkla elde edilebilir leşlerden mi yoksa besin amaçlı avlanma ile mi elde ediyordu? İçinde bulunduğumuz sene, aynı lokaliteden bazıları paleolitik köpeklerine benzer özellik gösteren çok sayıda etçil hayvana ait buluntular elde edildi. Peki bu hayvanlar avlanmaya yardım ediyor muydu?

Bu soruları cevaplayabilmek için, Tübingen’den Hervé Bocherens ve uluslararası ekibi, alandan elde edilmiş olan insan ve hayvan kemikleri üzerinde karbon ve nitrojen sabit izotop analizi yaptı. Böylece araştırıcılar, Předmostí’deki Gravettian insanlarının mamut yiyip yemediklerini ve paleolitik köpeklerin bu ortamdaki yerini ortaya çıkarmaya çalıştılar.

Sonuçta, insanların oldukça çok miktarda mamut eti tükettikleri ve kahverengi ayı, kurt ve ayı sansarı gibi diğer etçillerin de muhtemelen avcılardan arta kalan mamut etine ulaştıkları da ortaya çıktı. Şaşırtıcı şekilde, köpeklerde yüksek oranda mamut tüketimine dair izlere rastlanmadı, aksine sahiplerinin öncelikli besini olmayan ren geyiğini tükettiklerine dair izler ortaya çıktı. Buna benzer bir durum, köpeklerini çoğunlukla sevmedikleri besinlerle besleyen kuzey bölgelerdeki geleneksel topluluklarda görülür.

Bu yeni sonuçlar, 30.000 yıl önce Avrupa’da mamutların tarih öncesi yaşamda anahtar rol oynadığı ve köpeklerin de insanlara yardım ettiklerine dair çok açık kanıtlar olarak görülüyor.

*** Avrupa Üst Paleolitik Dönemi’nde yaklaşık 32.000 yıl önce başlayıp 22.000 yıl önce sonlanan dönem