İsrail’deki Manot Mağarası kazılarında, Afrika dışında 60 bin ila 50 bin yıl öncesi arasında yaşamış ilk modern insan kranium (kafatası parçası) fosili bulundu. Eski kranium insanların ve Neandertallerin Orta Doğu’da çiftleştiğini, sonra kuzeye ilerlediğini düşündürüyor.

GÖRSEL: BULUNAN KAFATASI FOSİLİ; İsrail’de bir mağarada bulunan, 50 bin yaşın üzerindeki Homo sapiens kafatası, Avrupa’ye yerleşmeden önce Neandertallerle çiftleşmiş bir insan populasyonuna ait olabilir.
CREDIT: Clara Amit, Israel Antiquities Authority

Tel Aviv Üniversitesinden paleontropolog Israel Hershkovitz’in Nature’da 29 Ocak 2015’te bildirdiğine göre, Homo sapiens ve Neandertaller arasındaki melezleşme büyük olasılıkla, insanların sonrasında Avrupa’ya göç ettiği bu zaman boyunca gerçekleşti.
Eğer öyleyse, Avrupa’daki Taş Devri insanının Neandertal benzeri iskelet özellikleri Avrupa Neandertallerinden değil, Orta Doğulu Homo sapiens’lerden miras kaldı.

Bu eski kafatası parçasının özellikleri, onun Orta Doğu’ya son zamanlarda erişmiş bir Afrika Homo sapiens populasyonundan gelmiş olması gerektiğini gösteriyor. Bazı özellikler, bu insan populasyonun Orta Doğu’da aynı dönemde yaşamış Neandertallerle zaman zaman çiftleştiğini de gösteriyor.

Araştırma ekibinin bulduğuna göre, Manot kranium’u ayrıntılı biçimi ve belirli özellikleriyle, yaklaşık 11 bin yıl öncesinden Afrikalı kafatasıyla ve 35 bin ila 14 bin yıl öncesi arasına tarihlenen Avrupalı kafatasına benzerlikler sergiliyor. Avrupalı Neandertaller ve Homo sapiens tarafından paylaşılan, kafatasının arkasındaki kemik çıkıntısı da dahil, birkaç özellik İsrailli fosilde de görünüyor. Bu durum, Manot insanının yaklaşık 45 bin yıl önce, Avrupa’nın ilk sömürgecileri arasında olduğunun ve sonraki Avrupalı nesiller boyunca, birkaç Neandertal iskelet özelliğini aktardığının olasılığını arttırıyor.

Manot fosilinin yaşı, kendisine yapışık, mağara çökelinden ince bir katmanın kimyasal analizi sonucunda öngörüldü. Hershkovitz’in söylediğine göre, fosilden DNA özütlenebilirse, araştırmacılar Neandertallerle melezleşmenin doğrudan kanıtlarını da arayabilir.

KAYNAK