Yıllardır gizemli karanlık madde biliminsanlarının aklını kurcalıyor. Son araştırmalardan biri gösteriyor ki karanlık madde miktarı sanılandan az olabilir.

Evrenin oldukça büyük bir kısmını görülemeyen karanlık maddenin doldurduğu düşünülüyor. Araştırmacılar neredeyse yüz yıllık bir denklemi kullanarak, Samanyolu Gökadası’nda sanılanın neredeyse yarısı kadar karanlık madde olduğunu ortaya çıkardı.
Avustralyalı bir grup gökbilimci evrendeki yıldızların hızını hesaplayarak ve galaksimizin dış sınırlarını hesaplayarak karanlık maddenin Güneş’in yalnızca 80 milyar katı olduğunu hesaplamışlar. Bu miktar daha önce düşünülenin neredeyse yarısı kadar.

1950’li yıllarda bilimciler evrenin insan gözünün görebildiğinden çok daha fazla madde içerdiğini ortaya koydular. İnsanların normalde gördüğü maddeler baryonik madde olarak adlandırılıyor. Baryonik maddeler proton, elektron ve nötronlardan oluşuyor. Karanlık maddeninse baryonik madde, anti baryonik madde ve bunların karışımından oluştuğu düşünülüyor. Bu gizemli maddeyle ilgili çeşitli olasılıklar günden güne artıyor. Batı Avustralya Üniversitesi araştırmacılarından Prajwal Kafle, evreni oluşturan yıldızlar, gaz ve toz bulutları vb.’nin evrenin yalnızca % 4’ünü oluşturduğunu söylüyor. Geri kalanınsa % 25’i karanlık madde, artanı da karanlık enerji.

Kafle, ekibiyle birlikte yaptığı çalışmada gökadanın dış sınırlarını bugüne dek yapılan çalışmalardan çok daha detaylı bir biçimde belirledi. Ardından gökbilimci James Jeans’in 1915 yılında ortaya koyduğu denklemi bu çalışmaya uyarlayarak karanlık maddenin düşünülenin neredeyse yarısı kadar olduğunu belirlemişler.