Son araştırmalara göre çit çalıları karbon ayak izinin azalmasına yardım ediyor. Yatırımını Çevre Koruma Ajansı EPA’nın yaptığı araştırmaya göre, İrlanda’daki çit çalıları ve ormanlık bölge; atmosferdeki karbon miktarını azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

LİDAR adıyla da bilinen bir proje İrlanda’nın çit çalılarında birikmiş karbon miktarı hakkında inanılmaz ayrıntılar sağladı. Lazer radar kullanan LİDAR sistemi çitin ayrıntılı yapısını çıkaran ve çiti oluşturan bitkilerin tam görüntüsünü elde eden taramalar yapıyor. Ayrıntılar, çit çalılarının içerdiği karbon miktarını öngörmek üzere sonradan işleniyor.

FERs, Teagasc ve Treemetrics şirketlerinin ortaklığında, Dr. Kevin Black’in liderliğinde yürütülen çalışma, İrlanda’nın çit çalılarının ve ormanlık alanlarının küçük ama önemli bir karbon deposu olduğunu gösteriyor. Çit çalılarının daha iyi yönetilmesi atmosferdeki karbondioksitin giderilmesine daha çok katkı yapabilir. LİDAR ve öteki gelişkin uzaktan algılama teknolojileriyle de bu işlerin daha düşük maliyetli olması başarılabilir.

EPA, İklim Değişikliği Araştırma Başkanı Dr. Frank McGovern’a göre, bu araştırma iki ilerlemeyi ortaya koyuyor: İlki, İrlanda topraklarındaki karbon depolarının ileri teknolojiler kullanılarak nasıl ölçüleceğini gösteriyor. İkincisi de, çit çalılarının karbondioksiti almada ve onu biyokütle gibi depolamada, anahtar ekosistem hizmetlerinden biri olarak nitelenebileceğini söylüyor.

İrlanda topraklarının yüzde 4’ünün (yaklaşık 270 kilohektar) çit çalılarıyla kaplı olduğu öngörülüyor. Kırsal Çevre Koruma Programı REPS, çit çalılarıyla ilgili olarak, 10 bin km yeni ekim ve 3000 km gençleştirme içeren çalışmayı çabuklaştırdı.

İrlanda çit çalılarının kullanımını iklim değişikliğinin nedenlerini ele alan bir eylemin parçası olarak kullanacaksa bunların her yönüyle incelendiği bir değerlendirmenin de yapılması gerekir. Öte yandan, çok önemli bu kaynağın daha iyi yönetilmesini sağlayacak uygun teşviklere de gerek duyulabilir. Yer Gözlemleri verilerini etkin kullanabilmek için İrlanda’daki kamu kurumlarının ve enstitülerin tutarlı bir strateji geliştirmesi de rapordaki anahtar önerilerden biri.

Rapor’a göre, LİDAR verilerinin bu çalışmada odaklanılanın da ötesinde birden çok kullanım alanı var. Yatırımın geri dönüşünü en çok kılabilmek için LİDAR çok daha etkili ve verimli veri toplama ve paylaşma çağrısında bulunuyor.

KAYNAK