Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nı (LHC) yeniden başlatma yolunda bir başka kilometre taşına ulaşıldı. Bilindiği üzere protonlar LHC’nin kalbinde üretilmelerinin ardından metaforik bir tuğla duvara çarptırılmalarından önce bir dizi küçük hızlandırıcıdan geçiriliyorlar. Daha önce bu proton demeti 27 kilometrelik ünlü hızlandırıcı çemberine ulaşamadan kalmıştı. Bu da cihazın 2013 Şubat ayında kapanmasına ve önümüzdeki yıl tamamen aktif hale geçmesinden önce kalibrasyonuna yönelik bir dizi deneyin başlamasına yol açmıştı. Şu aralar tüm geliştirme, güncelleme ve ayarlamalar nihayete ermiş durumda ve CERN mühendisleri şimdilerde sistemin her parçasını 2015 Şubat ayında başlayacak olan deneylerden önce test ediyorlar.

Protonlar LHC’nin ana çemberine sokulmadan önce süperiletken elektromıknatıslar tarafından yüksek hızlara çıkarılıyorlar. Her bir hızlandırıcı nokta proton demetinin enerjisini bir sonrakine iletmeden önce yükseltiyor. Son deneyler sırasında protonları ana çembere ulaştırmak mümkün olmamış ve deneylere ara verilmişti. CERN macerasında bir sonraki önemli an 2015 yılı Şubat ayında proton demetlerinin yüksek enerjiyle ana çembere sokulmalarıyla yaşanacak.