Luddizm, bugün teknoloji düşmanlığıyla aynı anlamda kullanılan bir sözcük. 19. yüzyılda İngiltere’de işlerini yitirmelerine neden olan dokuma makinelerini tahrip etmek için örgütlenen zanaatkarlar Luddistler olarak adlandırılıyordu. Luddist hareket 1811 yılının sonlarında İngiltere’nin Nottingham kentinde doğdu. Ertesi yıl Yorkshire, Lancashire, Derbyshire ve Leicestershire’a sıçradı.

Luddistler genellikle maskeli olarak geceleri eyleme girişiyorlardı. Kral Ludd adıyla anılan önderlerinin gerçek bir kişi mi yoksa düşsel bir kişilik mi olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bu isim Ned Ludd adlı birinden esinlenerek konmuştu. Kimi kaynaklar Ludd’un aslında var olmadığını, düşsel bir karakter olduğunu söylüyor. Bazı kaynaklara göre de Ned Ludd işini kaybettiği için makinelere saldıran ilk kişi. Luddistler eylemlerin yaparken kişilere saldırmaktan kaçındıkları için halk arasında onlara karşı bir sempati oluşmuş ve bu gruplar halktan destek görmeye başlamıştı. Ne var ki saldırılar bir süre sonra yayılıp isyana dönüşmeye başlayınca luddistler yakalandı ve idama mahkum edildi.

Luddizm hareketi bastırıldı. Bununla birlikte luddizm sözcüğü makinelere ve teknolojiye düşman olmakla aynı anlamda kullanılır oldu.