Fotoğraftaki görüntü soğuktan donmuş bir çöle benziyor ancak fotoğraf Mars’taki Curiosity aracı tarafından çekilmiş. Görüntü, Kızıl Gezegen’in bir zamanlar ıslak mevsimlere sahip ve yaşamı destekleyebilecek kapasitede olduğunun bir göstergesi olarak düşünülüyor.

Bu katmanlı kayalar kalın ve düzgünce istiflenmiş kumtaşı tabakalarını gözler önüne seriyor ki bu yapıların genellikle Dünya’daki deniz ya da göllere açılan nehir deltalarında oluştuğu biliniyor. Fotoğrafta da görülebilen bu oluşum, suda askıda bulunan malzemenin yıllar içerisinde dibe çökelmesi ve katmanlar oluşturmasıyla meydana geliyor. Bir çok katman halindeki bu çökelti depoları nehir tortullarını taşıyan düzenli su döngülerine işaret eden birer kanıt niteliğinde.

Fotoğraftaki kumtaşının, milyarlarca yıl devam eden süreç içinde rüzgarlar tarafından aşındırılmış olduğu görülüyor. Fotoğraf Curiosity’nin 7 Ağustos 2014 tarihinde sağ-göz kamerası ile Saklı Vadi olarak adlandırılan bölgede çektiği bir çok karenin birleştirilmesiyle elde edilmiş.