York, Macquarie ve Oxford Üniversiteleri araştırmacıları Eski Mısır’da mumyalamanın daha önce bilinenden 1500 yıl önce başladığını ortaya çıkardılar.

Geleneksel bakış açısına göre Eski Mısır’da ilk mumyalar tarih öncesi dönemlerde ( geç Neolitik ve Hanedanlar Öncesi dönemde yani yaklaşık MÖ 4500 – MÖ 3100 yılları arasında) ölülerin sıcak ve kuru çöl kumlarında doğal yollarla kurumasıyla ortaya çıkmıştı. Yapay yollarla mumyalama ve mumyalarda reçine kullanılmasınınsa, Eski Krallık (MÖ 2200) döneminde gerçekleştirildiği düşünülüyordu. Orta Krallık (MÖ 2000 – MÖ 1600) dönemindeyse bu uygulamalar yaygınlık kazanmıştı.

Kısa süre önce York, Macquarie ve Oxford Üniversiteleri’nde çalışan bir grup biliminsanının birlikte yürüttükleri bir çalışmada Yukarı Mısır’daki Mostagedda bölgesinde bulunan mezarlardan çıkarılan sargılarda, yapay mumyalama için kullanılan bazı malzemelerin kalıntılarına rastlandı.

İlk yapay mumyalardan firavunlar dönemine değin geçen yaklaşık 3000 yıllık süreçte ilk ustaların kullandıkları yöntem ve reçeteler büyük ölçüde korunmuş ve kuşaktan kuşağa aktarılmış. Günümüze gelen büyük firavunların mumyalarındaysa bu tekniklerin artık en üst seviyeye taşındığı görülüyor.
Yaklaşık 11 yıllık bir çalışmanın ardından mumyalama tekniklerinin bilinenden 1500 yıl daha geriye götürülmesiyle Eski Mısır tarihinin yeniden yazılabileceği düşünülüyor.

KAYNAK