Yeni bir çalışma, toprakta yanmadan kalması gereken fosil yakıtların türünü ve yerini gösteriyor; elbette dünya hedeflediği iklimle buluşmayı istiyorsa…

Gezegenimiz, ekonomik olarak çıkarılabilir fosil yakıtların engin rezervlerini hala barındırıyor. Yine de, yeni bir incelemeye göre, şansımız varsa iklim değişikliğinin potansiyel yok ediciliğini önlemek üzere, dünya petrolünün üçte biri, doğalgazın yarısı ve kömür rezervlerinin yüzde 80’i yanmadan kalmak zorunda.

Londra Kolej Üniversitesinden araştırmacıların kaleme aldığı çalışma hangi türden kaynakların nerede toprakta bırakılması gerektiğini önerme konusunda, bir ilk. Daha da önemlisi, bu çalışma toprakta kalan doğal kaynakların miktarı ile çıkarılması teknolojik ve ekonomik olarak fizibıl olan yakıt miktarı arasındaki farkı gözetiyor.

karbon_butce
Grafik: Karbon Bütçesi; kaynak: McGlade ve Ekins, Nature

KAYNAK