Bilimciler okyanuslarda yüzen atık plastiğin toplam ağırlığını öngördü: Yaklaşık 260 bin ton plastik okyanusları kirletiyor. Bununla da kalmıyor, okyanusların tüm ekosistemleriyle etkileşiyor.

Five Gyres Enstitüsü’nden Marcus Eriksen ve meslaktaşlarının yaptığı ve açık-erişimli PLOS ONE’da geçtiğimiz günlerde yayınlanan çalışmaya göre, kirliliğe yol açan yaklaşık 260 bin ton plastik malzeme Dünya’mızın okyanuslarında yüzüyor olabilir.

Okyanusların hemen her yerinde çeşitli konsantrasyonlarda mikroplastik kirlilik bulunuyor. Ama, mikro ve makro her ikisinden de yüzen plastiklerin küresel çokluğunu ve ağırlığını ortaya koyan yeterince veri öngörüsü bulunmuyor.

İşte bu nedenle bilimciler, plastik parçacıkların toplam sayısı ve okyanuslarda yüzen plastiklerin ağırlığıyla ilgili daha iyi bir öngörü için işbirliği yaptı.

Altı ülkeden bilimciler, 2007-2013 arasında, Avustralya kıyıları, Bengal Körfezi ve Akdeniz’deki beş tropik altı döngüsünde, 24 keşifte biriktirdikleri verileri birleştirdi. Veriler, ağlardan ve görsel incelemelerden büyük plastik artıkları kullanarak toplanan mikroplastikler hakkında bilgi içeriyor. Görsel incelemeler, plastik dağılımının okyanus modeline kalibre edilmek üzere daha sonra da kullanıldı.

Çalışmanın yazarları verilere ve modele dayanarak, Dünya okyanuslarında, ağırlığı yaklaşık 260 bin tona karşılık gelen en az 5,25 trilyon plastik parçacığın bulunduğunu öngörüyor. Büyük plastik atıklar kıyılarda oldukça bol bulunurken, 5 tropik altı döngüde bunlar mikroplastiklere indirgeniyor; ayrıca, araştırmacıların hiç de ummadığı bir şekilde, kutup altı döngüleri gibi çok daha uzak bölgelerde, en küçük mikroplastiklere de rastlanıyor. Okyanusun uzak bölgelerindeki en küçük plastiklerin dağılımı, döngülerin büyük plastik maddeleri mikroplastiklere dönüştüren ve sonra bunları okyanusa püskürten bir “öğütücü” gibi çalıştığını da düşündürebilir.

Araştırmanın yöneticisi Marcus Eriksen’e göre, çalışmadan elde edilen bulgular, beş tropikaltı döngünün ortasındaki çöp yamalarının dünyanın yüzen plastik çöpleri için son dinlenme yeri olmadığını gösteriyor. Önünde sonunda, mikroplastikler okyanusun bütün ekosistemleriyle etkileşiyor.

141210140827-large

GÖRSEL: Dört ölçek sınıflandırmada küresel sayım için model sonuçları. Dört ölçekli sınıfların (0,33–1,00 mm, 1,01–4,75 mm, 4,76–200 mm, ve >200 mm) her biri için küresel sayım yoğunluğu (kilometrekareye düşen parça sayısı) model tahmini.

CREDIT: Marcus Eriksen et al, PLoS ONE, 2014; DOI: 10.1371/journal.pone.0111913

KAYNAK

İlgilenenler için bu çalışmanın yayını: Marcus Eriksen, Laurent C. M. Lebreton, Henry S. Carson, Martin Thiel, Charles J. Moore, Jose C. Borerro, Francois Galgani, Peter G. Ryan, Julia Reisser. Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. PLoS ONE, 2014; 9 (12): e111913 DOI: 10.1371/journal.pone.0111913