Matematikle de müzik yapın. Sayıları, sayı dizilerini ya da matematiksel ilişkileri gizemli melodilere dönüştürün. İşte, bir örnek: İsveçli besteci Daniel Cummerow’un pi sayısından yola çıkarak ürettiği müzik, başka bir deyişle “pi melodisi”.

Pi sayısı bir dairenin çevresinin, çapına bölünmesiyle elde edilen ve ““ simgesiyle gösterilir. Yaklaşık değeri 3,14159265358979. Pi sayısının günümüzde hesaplanabilen basamak sayısı 51 milyar.

Pi melodisine dönersek, Cummerow, 1’den 8’e kadar her rakamın yerine bir nota kullanmış. Böylece sekiz notalı bir müzik ölçeği oluşturmuş. 0 rakamının yerine de müzikte duraklama olan “es” işaretini kullanmış. 9 rakamınıysa, bir es ya da bir önceki notanın yinelenmesi olarak kabul etmiş. Bir satırdaki aynı notaları, bazen daha uzun bir nota olacak şekilde birbirine bağlamış.

Notaları, fazla bilmiyorsanız bile, Cummerow’un yaptığı müziği anlayabilirsiniz. Onun müziğinde, 1 = do, 2 = re, 3 = mi, 4 = fa, 5 = sol, 6 = la, 7 = si, 8 = do*’ya karşılık geliyor. “do*”, do’nun bir “oktav” daha yüksek olduğunu söylüyor. Bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklığa oktav deniyor ve sekiz sesten oluşuyor.

Cummerow notaları la minör dizilişine göre satırlara yerleştirerek melodiye dönüştürmüş.
Cummerow, daha farklı denemeler de yapmış. Örneğin, A’dan Z’ye her harfin yerine, harfin kendine özgü birer tınısı, oktavı ve süresi olan birer nota kullanmış. Böylece kendi dilinin alfabesine göre 26 farklı nota elde etmiş. Sonra pi sayısının ilk 255 rakamını çiftler halinde ayırıp, her çiftin yerine bu 26 notadan birini kullanmış.

Siz de böyle denemeler yapabilirsiniz.

Pi sayısıyla yapılmış melodilerden biri: