Güneş enerjisiyle ilgili teknoloji dünyasında pek çok yenilik yaşanıyor. Yakın gelecekte Güneş’ten elde edilecek enerjinin diğer alternatif enerji kaynaklarına göre daha başat olacağını söylersek çok da yanılmış olmayız. Daha önceki haberlerimizden birinde yazıcıdan çıkarılabilen Güneş panellerinden söz etmiştik. Kanadalı bilimcilerin üzerinde son çalıştığı panellerse tıpkı bir deodorant gibi herhangi bir yüzeye püskürtülebiliyor.

Kanada’da bir grup bilimci yeni bir nanoteknoloji malzemesi üzerinde çalışıyorlar. “Kolloidal kuantum noktalar” adını verdikleri bu malzeme henüz çok yeni ve zerre büyüklüğünde Güneş paneli işlevi gören parçacıklar üretmeye yardımcı oluyor. Günümüzde pek çok Güneş paneli kırılgan malzemelerden yapıldığı için düz olmak zorunda. Çoğunlukla çatılarda rastladığımız paneller bu türden… Oysa söz konusu malzemenin kullanıma girmesi, düzgün olmayan ya da eğimli yüzeyleri de Güneş enerjisi paneline dönüştürebilecek nitelikte.

Aslında püskürtülebilir Güneş panelleri konusunda Dünya’da bir yarış var diyebiliriz. Pek çok araştırma takımı bu konu üzerinde çalışıyor. Kanada’daki “Kolloidal kuantu noktalar” ekibiyse Toronto Üniversitesi ve IBM Kanada mühendislerinden oluşuyor. Ekip bugüne dek pek çok başarılı deneme yapmış bile.

“Kolloidal kuantum noktalar”, minik, nano-metre ölçeğinde yarı iletken materyaller. Bu materyalle üretilecek panellerinin Güneş ışıklarını çok daha verimli biçimde elektrik enerjisine dönüştürmesi ümit ediliyor.