Satürn’ü halkalarının ortasından çıkarıp alsak ve yerine Dünya’yı koysak, görüntü yaklaşık resimdeki gibi olacaktı. Halkalar minik partiküllerden tutun da dağ boyutundaki kayalara kadar çeşitli boylarda gök cisimlerinden oluşuyor. Halkaların kalınlığı 1km ve 282.000 km boyunca yayılıyorlar. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin dörtte üçü kadar.