Tanzanya’daki şempanze toplulukları üzerinde 17 yıl boyunca yürütülen çalışma, dişiler üzerinde fiziksel şiddet de dahil olmak üzere, uzun vadeli agresif davranış sergileyen erkeklerin baba olma şanslarının çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Current Biology dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından antropolog Ian Gilby, şempanze gruplarını incelediklerinde dişi bireylere şiddet uygulayan agresif erkeklerin, çok daha yüksek oranlarda çiftleşerek daha fazla yavrunun babası olduklarını anlatıyor. Araştırma makalesi, insanlarla genetik açıdan yakın akraba olan ve soyları bundan yaklaşık yedi milyon yıl önce birbirlerinden ayrılmış bu iki türden şempanzelerin davranışına dayanarak insanlardaki cinsel şiddetin kökenine dair bir yorum yapmak konusunda yine de temkinli davranıyorlar.

Tanzanya’nın Gombe Ulusal Parkı’nda yürütülen gözlemlere ilişkin olarak evrimsel antropolog Anne Pusey’in açıkladığı hipoteze göre dişiler, cinsel açıdan aktif ve doğurgan oldukları dönemlerde uzun vadeli şiddet uygulayan erkekler tarafından sindiriliyorlar. Bunun bir sonucu olarak bu dişiler bir başka erkeği eş olarak kabul etmekten çekiniyor ve hatta şiddet uygulayan erkeklere kendileriyle çiftleşmeleri için ısrarcı da oluyorlar. Erkekler tarafından uygulanan şiddet, ısırma, vurma ve hatta çeşitli sopalarla ciddi yaralar oluşturma şeklinde kendini gösteriyor. Çiftleşme ise bu olayların hemen arkasından değil, bu şiddet eğiliminin ortalama iki ila üç yıl devam etmesinin ardından gerçekleşiyor.