Dünya Sağlık Örgütü’nün 9 Eylül’de yayınladığı bir rapor çığlık atıyor! Rapor; 2013’te atmosferdeki karbon dioksit düzeylerinin 1984’ten bu yana, bütün öteki yıllara göre, çok aşırı artış gösterdiğini duyurdu.

Sanayi Devrimi Öncesi Dönem’le kıyaslandığında, geçtiğimiz yılın bıraktığı karbon dioksit derişimi yüzde 142’ye ulaştı. Öteki sera gazları metan ve azot oksit düzeyleri de yine aynı döneme kıyasla, sırasıyla yüzde 253 ve yüzde 121 artış gösterdi.

Örgüt’ün genel sekreteri Michel Jarraud; yaptığı açıklamada, tartışmasız iklim değişikliğine yol açan, gezegeni ısıtan sera gazı salınımlarını durdurmak için, tüm dünyayı acilen harekete geçmeye çağırdı. Jarraud, küresel ısınma karşısında zamanımızın hızla tükendiğini de vurguladı.

KAYNAK