Yaygın görüşten farklı olarak sigara içmek alkolü bıraktırmaya yardımcı olmuyor, hatta tersi şekilde işi daha da zorlaştırıyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yeni makale, alkol bırakma süreci içerisinde sigara içmenin, beyindeki GABA A reseptörlerinin miktar ve işlevleriyle yakın ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmacılar bir ay içerisindeki farklı zaman dilimlerinde, alkol tedavisi gören bir grup bağımlının beyinlerinde gerçekleşen GABA A reseptör aktivitesini görüntüleme teknikleri kullanarak ölçmüşler. Yale Üniversitesi’nden Prof. Kelly Cosgrove sonuçları değerlendirdiklerinde, alkol bırakma safhasındaki kişiler arasında sigara kullananların, kullanmayanlara göre tedavilerinin çok daha zor seyrettiğini söylüyor.

GABA A reseptörleri, hem tütün hem de alkol bağımlılığında büyük rol oynuyor. Alkol bağımlılığında bu reseptörlerin çalışması bozulurken, içkinin bırakılmasını takiben yaklaşık bir ay içerisinde eski durumlarına geri dönüyorlar. Araştırma ekibi GABA A resptörlerinin varlığı ve işlevi ile hastalarda görülen yoksunluk şiddeti arasında da açık bir ilişki bulmuşlar. Bu ilişkiye göre de sigara kullananların alkole duydukları özlemin şiddetinin, kullanmayanlara göre iki kat daha fazla olduğu keşfedilmiş.

Cosgrove, bağımlı olunan maddeye karşı duyulan özlemin şiddetinin, tedavi sonrası bağımlılığın nüksetme ihtimalinin iyi bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor: “Bu oldukça önemli bir nokta ve rehabilitasyon süreci sırasında kullanılan sigara, alkole duyulan bu özlemi önemli oranda tetikliyor.” Bulgular, alkol bırakma sürecinde sigara kullanımının işleri kolaylaştıracağı yönündeki efsaneyi yıkarak her iki maddenin aynı anda bırakılmasının aslında daha kolay olacağını öneriyor. Çalışmanın bir diğer bulgusu, tek başına nikotinin sigara kullanımından farklı olarak alkol tedavisine olumsuz bir etkisinin olmadığı. Deneyler sırasında nikotin bantları kullanılan hastaların tedavi sürecinde olumsuz bir etki görülmemesi, sigara içindeki bir başka madde ya da maddelerin alkol bırakma sürecini olumsuz etkilediği fikrini gündeme getiriyor.