Merkezi sinir sistemimizi koruyan hücrelerin aynı zamanda, kronik ağrıda da payı olabilir. Yeni PET ve MRI görüntüleri, sağlıklı olanlara göre sürekli bel ağrısı olan kişilerin beyninde, inflamasyonla bağlantılanan daha çok taşıyıcı (translocator) protein bulunduğunu gösteriyor. Taşıyıcı protein, sinir koruyucusu olan gliyal hücrelerin nasıl etkinleştiğine ilişkin bir markör gibi davranıyor.

GÖRSEL: Kronik ağrısı olmayan kişilere (sağda) göre, kronik ağrısı olanların (solda) beyinlerinde, inflamasyonla (turuncu ve kırmızı) bağlantılı bir proteinin daha yüksek düzeyleri bulunuyor; bu da beyni koruyan hücrelerin ağrıya yol açabileceğini de düşündürüyor.
CREDIT: Marco Loggia, Massachusetts General Hospital

Hayvanlarla yapılmış önceki çalışmalarla, gliyal hücrelerin kronik ağrıda payı olduğu gösterilmişti, ama şimdiye dek insandaki kanıtlar bulunamamıştı.

Brain’de 12 Ocak’ta yer alan yeni çalışmanın sonuçları, ağrıyı ölçmede ve tedavisinde daha iyi yöntemler geliştirmek üzere araştırmacılara katkı yapabilir.

KAYNAK