Sosyal bilimlerden uzmanlar iklim değişikliği üzerine tartışmaların sosyal bilimcilerin de katılabileceği şekilde genişletilmesi için çağrıda bulundu.

Nature Climate Change dergisinde yer alan bir yazıda, Manchester Üniversitesinden araştırmacılar; insan kaynaklı iklim değişikliği üzerine yapılmış çalışmaların aydınlattığı sorunlara dikkat çekmek üzere, sadece çevre bilimcilerin güçlü talepleri olmasını eleştiriyor.

Yazarlar, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek yerlerde yaşayan toplumların hızlı değişen gezegene uyum sağlamasına yardımcı çözümler öneren çevre bilimcilerle ilgili sorunlar olduğunu öne sürüyor.

“İklim bölgelerinin kayması ve deniz seviyelerinin önemli ölçüde yükselmesi gibi sorunların yol açacağı etkilere karşı insanları uyaran bilimcilere elbette minnettarız” diyen ve yazarlardan biri olan Profesör Noel Castree sözlerini şöyle sürdüyor: “Ama bu etkilere nasıl yanıt vereceğimizi bilmek, yalnızca doğa bilimlerinin sağladığından çok daha ötede, bir dizi beceri gerektirir. İnsanları farklı ve daha iyi bir geleceğe doğru taşıyabilecek farklı değerlerin açıkça ortaya konulması ve üzerinde tartışılması gerekli.”

Yazara göre, günümüzde, insanın yol açtığı iklim değişikliğinin “gerçek” olduğundan ya da iklim bilimcilerin bütünlükten yoksun olduğundan çok az kişi şüphe duyarken; çevre bilimcilerin, karar vericilerin ve temsil ettikleri toplumların eylem eksikliğinin olduğuna inanması bir sorun oluşturuyor.

Bilimcilerin sıkça, dünyayı sorun çıkaran bir makine gibi gördüklerini ve onarabileceklerine inandıklarını vurgulayan; bu durumun kaygı verici olduğunu belirten coğrafya Profesörü Castree ile çalışma arkadaşı koruma ve gelişim Profesörü Dan Brockington; iklim değişikliği bilimcilerinin hadlerini aşma tehlikesinin olup olmadığını; politik değillermiş gibi görünerek politik gündemi şekillendirmeye uğraşıp uğraşmadıklarını soruyor.

Castree’ye göre, elbette insanlar arasında ve doğaya karşı olan sorumluluklar, haklar ve görevlerle ilgili temel anlaşmazlıklara yol açacak çevresel değişikliklerinin daha derin değerlendirilmesi, asıl ihtiyaç. Özellikle sosyal bilimcilerin ve hümanistlerin katılmasıyla, çevresel değişime nasıl tepki verileceği hakkındaki kamusal tartışmalar önemli ölçüde zenginleşebilir.

KAYNAK