Güneş hücrelerinin hızla yıldızlaşan malzemesi perovskit, güneş ışığından hidrojen yakıt üretmeyi başardı.

GÖRSEL: SUDAN YAKIT Düşük maliyetli güneş pilleriyle çalışan katalizörler suyu hidrojen ve oksijen gazına ayrıştırıyor, sudan hidrojen yakıt elde edilmesini sağlıyor.
CREDIT: Alain Herzog/LPI/EPFL

Güneş pili yapımında genellikle silikon malzeme kullanılıyor. Ama, İsviçre, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne’dan (Lozan Federal Teknik Üniversitesi) kimyacı Michael Grätzel ve ekibi, perovskit denen, ucuz ve bol bulunan malzemeden bir güneş pili yaptı.

Science dergisinde dün (26 Eylül 2014) yer alan çalışmaya göre, bilimcilerin yaptığı güneş pili yüzde 12,3 verimlilikle suyu hidrejen ve oksijen gazına ayrıştırırken güneş ışığını kullanıyor; ayrıca hidrojene dönüştürme fayda ölçütünü de yüzde 10 yukarıya taşıyor.

Bilimciler pilin üretiminde, perovskit hücrelerini yanı sıra da nikel, demir, oksijen ve hidrejenden yapılmış bir katalizörü kullandı.

Güneş ışığını elektriğe dönüştürmede, perovskit malzemenin silikonun maliyeti ve verimliliğiyle rekabet edebilir olduğu birkaç yıldır biliniyordu. Perovskit güneş pilleri, su ayrıştırma tepkimesi güç üretiminde silikon hücrelerden daha da yüksek gerilim üretebiliyor. Benzer bir pil daha önce üretilmişti ama Grätzel’in pili daha az hücre kullanıyor.

Perovskit hücreler 1970’lerden bu yana kullanılagelen silikon tabanlı güneş hücreleri kadar dayanıklı değil, ama şimdilik. Bu durum hızla değişebilir. Öte yandan Grätzel’e göre, her türlü güneş pili gibi, bunun da iç ve dış alan kararlılığına ilişkin bütün verilerin elde edilmesi yıllar alabilir.

KAYNAK