Karbon dioksit “sünger” temiz enerjiye erişimi kolaylaştırabilir. Gıda kaplarında kullanılan plastiğin bir türü olan ve aslında mikrogözenekli organik polimerden üretilen sünger; fosil yakıt kirliliğinden ortaya çıkan karbondioksiti emerek salınımını azalatabilir. Sünger güç santrali bacalarında kullanılır hale gelebilirse, yalnızca ABD yönetiminin karbon dioksit salınımlarını 2030’a kadar yüzde 30 azaltma planında değil pek çok ülkenin bu amaca yönelik tutumunda etkili olabilir.

Amerikan Kimya Topluluğu (ACS) 248. Ulusal Toplantı ve Fuar’ında, Liverpool Üniversitesinden Dr. Andrew Cooper’un yaptığı sunuma göre, kararlı, ucuz ve çok iyi bir karbodioksit emici olan bu sünger, yalnızca bacalarda değil, yakıt hücresi teknolojisinin kullanıldığı bir gelecekte, sıfır salınım teknolojisine de yönelik iş görebilir. Kömür ya da gaz yakıt kullanan güç santrallerinde, bacalardan salınan sera gazlarının kirliliğini ortadan kaldırmak için karbon dioksit emiciler zaten yaygın kullanılıyorsa da; Cooper ve ekibi, mikrogözenekli organik polimer olan bu emiciyi kirliliği azaltmaya öncülük edecek farklı bir uygulama için tasarlıyor.

Kahverengi bir pudrayı andıran emici, çok küçük karbon tabanlı pek çok molekülün bir ağ içine bağlanmasıyla üretiliyor. Cooper böyle bir yapıyı üretme fikrinin ambalajlamada yaygın olarak kullanılan köpükten (strafor) esinlendiğini söylüyor: “Polistirin de, aynı şişme eylemiyle, karbodioksitin küçük bir miktarını soğurabilir.”

Polimerleri kullanmanın olumlu yanı kararlı olma eğilimleri. “Plastik, metal ya da sıvı fazlı malzemeden yapılmış öteki karbon dioksit yıkayıcılar her zaman bu kadar dayanıklı olamıyorlar.” diyen Cooper’a göre, malzemenin asit içinde kaynatıldığında bile dayanıyor olması, karbon dioksit emicilere gerek duyulan güç santrallerindeki sert koşulların tolere edilebileceğinin kanıtı. Yeni emicinin bir başka olumlu yanı, karbon dioksiti, öteki malzemelerle tıkanabilen ve verimi düşüren su buharı üzerine almaksızın soğurma yeteneğinin olması.

Çok dayanıklı olan “sünger” yüksek yeniden kullanılabilirliği, uzun ömrü ve düşük maliyetiyle oldukça çekici. Üstelik, fosil yakıtları hidrojen gazına dönüştüren ve hidrojen ekonomisine ya da mevcut fosil yakıt kullanan altyapıların hidrojen yakıta geçişinde bir köprü teknoloji olan Gazlaştırma Üniteli Kombine Çevrim (IGCC) denen yeni teknolojinin de parçası olmaya aday. Neredeyse hiç kirlilik üretmediğinden hidrojen yakıt hücreli araba kullanımında ve elektrik üretiminde de gelecek vaat ediyor. Cooper, “süngerin” IGCC işleyişlerinin temeli olan yüksek basınç altında da çok iyi çalıştığını söylüyor. Tıpkı su aldığında şişen mutfak süngeri gibi, soğurucu da moleküllerinin arasındaki çok küçük boşluklarda karbon dioksiti emdiğinde hafifçe şişiyor. Başınç düştüğünde, soğurucu sönüyor ve karbon dioksiti bırakıyor. Bu özellik sayesinde karbon dioksit, depolama ya da yarayışlı karbon bileşiklerine dönüştürülmek üzere toplanabilir.

Cooper ve ekibi, bacalarda ve diğer egsoz gazı boşaltımlarında kullanılmak üzere kendi mikrogözenekli polimerinin nasıl uyumlandırılacağınının da ayrıntılarını da yakında duyuracak.

KAYNAK