Astrobiyologlar, bir gezegende yaşam alanının oluşabilmesi için gerekli parametreler üzerinde sıklıkla tartışıyorlar ancak bunlar arasında suyun bulunması gerekliliği üzerinde fikir birliğine varılan yaygın bir görüş. Yeni teori bunun yerine, dünya dışı yaşamın kritik üstü karbondioksit varlığında kendini gösterebileceğini savunuyor.

Kimyacılar kritik üstü akışkanları, kendi sıcaklık ve basınç eşiklerini aşabilen akışkanlar şeklinde tarif ediyorlar. Normalde belirli bir “kritik noktadan” sonra bir maddeye dair sıvılar ve gazlar bir arada bulunamazlar. Ancak madde, kendisinin sıvı ya da gaz olup olmadığının birbirinden ayırt edilemeyeceği bir sıcaklık ve basınç değerlerine itilebilir. Böylece oluşan kritik üstü madde, belirgin bir hale sahip olmaz. Bu hal içerisindeyken kritik üstü maddeler bir sıvı gibi diğer maddeleri kendi içinde çözebilirken bir gaz gibi de akışkan olabilirler

Karbondioksit, sıcaklığı 32 santigrat derece ve 72,9 atmosfer basınç altında kritik üstü hale geçer (bu basınç denizin yaklaşık 800 metre altındaki basınca eştir). Kritik üstü karbondioksit, kahve çekirdeklerinden kafein uzaklaştırma ve kuru temizleme gibi bir çok sahada kullanılır.

Ancak eğer astrobiyologlar Nediljko Budisa ve Dirk Schulze-Makuch haklılarsa kritik üstü karbondioksit, yabancı bir gezegende yaşamın varlığını devam ettirme yetisine sahip bir çözücü olarak işlev görebilir. Normalde karbondioksit, yaşam için gerekli kimyasal tepkimelere ev sahipliği yapabilecek bir çözücü olarak düşünülmez. Ancak kritik üstü maddeler normal durumlarından oldukça farklı davranabilir. Örneğin normalde su asidik değilken kritik üstü su asittir. Bilimciler yaptıkları çalışmalarda bu örneğe benzer şekilde kritik üstü karbondioksidin yaşam için elverişli olabileceğini ortaya koyuyorlar.

Araştırmanın yazarlarından olan Washington State Üniversitesi’nden astrobiyolog Dirk Schulze-Makuch, enzimlerin kritik üstü karbondioksit içinde suda olduğundan daha kararlı hale geldiklerine dikkat çekiyor. Buna ek olarak bu ortam enzimleri bağalanacakları moleküllere daha iyi özelleşmiş hale getiriyor ki bu durum da onların, bir takım gereksiz yan tepkimelere girmelerinin önüne geçmiş oluyor. Sürpriz bir şekilde bir grup bakteri türünün de kritik üstü karbon diokside hoşgörülü oldukları tespit edilmiş durumda. Daha önceki araştırmalar bu yeni çalışmayı destekleyecek şekilde bir çok farklı organizma ve enzimlerinin de bu ortamda aktif olduklarını gösteriyor.